Zoneventielen

Zoneventielen worden toegepast in verwarmings- en koelinstallaties voor het open, sluiten (2-weg) of omschakelen (3-weg) van waterstromen. De zoneventielen werken met een elektromotorische aandrijving voor het openen en hebben een veer voor het weer spanningsloos sluiten of omschakelen van de klep. Voor handmatige bediening zijn de ventielen voorzien van een hendel. Toepasbaar voor verschillende vloeistoffen (water, glycolmengsels).